Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fråga 4

Vi har inte möjlighet att skicka iväg anställda på utbildning i tre hela dagar i sträck. Det påverkar vår produktion i för stor utsträckning. Vad kan vi göra åt det?

 En möjlighet kan i så fall vara att dela upp utbildningsdagarna över en tidsperiod. Exempelvis en vecka mellan varje utbildningsdag. Fördelen med det, förutom att de anställda inte är borta i tre dagar i sträck, är att man mellan perioderna kan ge deltagarna ”hemuppgifter”. Exempelvis att leta reda på och ta del av ett antal föreskrifter (AFS) som de är berörda av i sitt arbete. Eller att de ska titta befintlig policy, rutiner, skyddsrondsdokument eller tillbudsrapporter som de använder sig utav på arbetsplatsen.

Om man vill dela upp utbildningsdagarna över en viss tid, kan man även välja att fördela dagarna över två budgetår. Exempelvis dag ett och två i december och dag tre i januari.

 Ett annat bra alternativ är att gå BAM som distansutbildning. BAM på distans har samma syften och mål som den traditionella utbildningen och den genomförs i grunden med samma pedagogik och metodik. Skillnaden är helt enkelt att utbildningen görs på distans via internet. Mer information om utbildningen finns på www.bamintro.se.