Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fråga 3

Tre heldagar blir för långt, kan vi inte göra det på en max två dagar?

 I så fall blir det inte en BAM-utbildning. Det går att genomföra både längre och kortare utbildningar med samma upplägg som utgångspunkt MEN med färre dagar minskar deltagarens möjligheter till självständigt lärande och risken är då stor att utbildningens mål inte uppfylls. Utbildningen motsvarar då inte de minimikrav som ställs på en utbildning i Bättre arbetsmiljö – BAM. Utbildningens innehåll, upplägg och mål är framtagna i samverkan med Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

 Det behövs tid till att bearbeta de fall som ingår i utbildningen. Deltagarna tränar sig i själva arbetssättet som de sedan direkt kan använda sig av i sitt arbetmiljöarbete genom att tillsammans i grupper bearbeta fall. Under arbetet med fallen tillgodogörs de kunskaper och färdigheter som anges i målen. I BAM ingår minst tre fall per utbildning och man hinner med cirka ett fall per dag tillsammans med föreläsningar och andra aktiviteter kring fallet. Med färre fall, är risken stor att utbildningens mål inte uppfylls. Utbildningen kan även bedrivas på fem heldagar och då har man lagt till ytterligare två fall som bearbetas.

 Det krävs helt enkelt tillräckligt med utbildningstid för att nå målen och lära sig följande:

  • ”Hur fungerar samverkan kring arbetsmiljöfrågor i praktiken?”
  • ”Hur undersöker man risker och hur kan jag medverka till att genomföra förebyggande insatser?”
  • ”Hur fungerar sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling?”
  • ”Hur kan jag arbeta med arbetsmiljöfrågorna?- Hur omsätter jag detta i praktiken?” 

Vill du att arbetsmiljöarbetet ska komma igång bra på hemmaplan? Prevents effektutvärderingar av BAM har visat på att en stor andel av deltagarna verkligen haft nytta av utbildningen och använt sig av de kunskaper de fått.