Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Frågor och svar

Här finns förslag på svar på frågor som ibland förekommer när du för dialog med den som beslutar om utbildning.