Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Presentationsmaterial

Det här materialet är ett stöd för dig i din handledarroll när du för dialog med den som beslutar om utbildning.

Presentationsmaterialet är en power point med tillhörande talarmanus. Använd de sidor i presentationen som du behöver för att berätta om Bättre Arbetsmiljö-utbildning.

Följande rubriker ingår:

  • Utbildning som ger resultat
  • Utbildningens mål
  • Arbetsmiljöarbete, varför då?
  • Utbildningens upplägg
  • Parternas mål med BAM
  • Citat om BAM-utbildningen

Ta även del av "Frågor och Svar" för att få stöd i frågor som i ibland uppstår när du för dialog med den som beslutar om utbildning.