Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Öresundskraft vill skapa branschens bästa arbetsmiljö

Hittills har ett 60-tal anställda på Öresundskraft gått utbildningen Bättre Arbetsmiljö, BAM. Numera är det energibolagets egen diplomerade handledare som håller den. Omdömena är positiva – deltagarna får både kunskap och verktyg för att arbeta med arbetsmiljön.

Sedan ett par år är Camilla Wagner koncernsamordnare för arbetsmiljö och hälsa på energibolaget Öresundskraft i Helsingborg. Hon arbetar intensivt med att nå företagets högt ställda mål, att skapa branschens bästa arbetsmiljö. Hittills har hon utbildat 20 hälsoinspiratörer. Men för att få status och tyngd att hålla interna utbildningar i BAM, behövde Camilla Wagner ett diplom på att hon hade teori och kunskap.

– Det är viktigt att den som håller en utbildning som ger kursintyg själv har rätt kunskapsnivå, säger Camilla Wagner som tidigare varit sjukgymnast och ergonom inom företagshälsovården. Det tillsammans med studier i kinesisk medicin samt organisation och ledarskap gör att hon har tre ben att stå på, ledarskap, arbetsmiljö och hälsa.
Som handledare är det en fördel att ha både djup och bred kunskap. Då är det lättare att svara på utbildningsdeltagarnas vitt skilda frågor.

Metodiken i Bättre arbetsmiljö bygger på fallbeskrivningar varvat med korta föreläsningar.
Skyddsombud och chefer diskuterar i små grupper hur de ska hitta en lösning på fallens frågeställningar på samma sätt som de kan arbeta med arbetsmiljöfrågorna i praktiken. Efter tre dagars utbildning får alla ett kursintyg.

– Läraren på handledarutbildningen tydliggjorde rollen som handledare bra. Det är en aktiv del med föreläsningar och en passiv del som mer handlar om att följa diskussioner och fånga upp signaler på sådant som behöver förtydligas eller diskuteras.

Grundutbildning redan i gång
Camilla Wagner höll de första BAM-utbildningarna tillsammans med en extern handledare. Ungefär 60 chefer, projektledare och skyddsombud deltog.

– Upplägget var jättebra. Genom att involvera oss deltagare med konkreta exempel blir det inte tröttande på samma sätt som när någon står och föreläser, säger Magnus Olofsson, enhetsansvarig Projekt och dokumentation på Öresundskraft.

Fallen har gett deltagarna förståelse för att arbetet måste ske steg för steg, ett steg i taget, konstaterar Kristian Svensson, ingenjör och huvudskyddsombud på Öresundskraft. I rollen som huvudskyddsombud har han nytta av utbildningen.

– Utbildningen bottnar i arbetsmiljölagen som är en tung lag. Det är ett bra sätt att tydliggöra lagen genom att jobba med konkreta fall.

Magnus Olofsson konstaterar att han gick en utbildning i arbetsmiljö för några år sedan som inte var lika bra.

– BAM- utbildningen gav däremot verktyg och tips. Jag som chef har definitivt nytta av många bitar. Sådant som ibland är svårt att bemöta och hantera, till exempel hur arbetsgången är vid sjukdomsfall, att sjukdomar inte bara behöver vara arbetsrelaterade utan det kan finnas andra bakomliggande orsaker.

Tre spridda tillfällen
Utbildningen fördelade sig på tre tillfällen, en dag per månad med hemuppgifter däremellan.

– För oss var det en klar fördel att lägga utbildningstillfällena en dag per månad. En dag påverkar inte arbetet så mycket som tre dagar i direkt följd. Alla var nöjda med det, säger Camilla Wagner.

– Deltagarna fick också tid att reflektera och smälta dagen.

Som hemuppgift fick deltagarna till exempel titta igenom den interna arbetsmiljöhandboken och reflektera över om de såg behov av att uppdatera några delar. De fick också se över vilka föreskrifter från Arbetsmiljöverket som berör deras verksamhet. På så sätt fick deltagarna både helhets-  och detaljperspektiv på verksamheten.

–Arbetssättet fastnar hos alla på ett annat sätt än om de bara blir matade med lagar, regler och föreskrifter, säger Camilla Wagner.

– Min personliga åsikt är att grundutbildningen i Bättre arbetsmiljö ger möjlighet att kommunicera på samma språk. Därför ska alla chefer och skyddsombud ha genomgått BAM. Med samma grund finns det möjlighet till samverkan med seriösa, goda dialoger.


Handledarutbildning – steg för steg
Camilla Wagner såg till att hon:
1. uppfyllde de krav som Prevent ställer på dem som ska gå handledarutbildningen dvs. faktakunskaper i ämnet arbetsmiljö, undervisningsvana och att hon gick grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö (år 2006 eller senare).
2. gjorde det webbaserade test där deltagarna får visa sin kunskapsnivå före utbildningen.
3. deltog vid två heldagars handledarutbildning i metodiken.
4. efter genomförd utbildning besvarade ett webbbaserat test om metodiken för att få ut sitt diplom.