Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Norge tar till sig svensk BAM-metodik

Metodiken i utbildningen Bättre arbetsmiljö, BAM är en dörröppnare. Företagshälsovården Hälsolänken säljer in många utbildningar med den som bas. Kunden Moelven tycker upplägget är så bra att företaget nu tar det vidare till Norge.

I samband med projektet Framgångsrika småföretag fick Hälsolänken efterfrågan på att hålla utbildningar i BAM. Därför gick fyra personer Prevents handledarutbildning i Bättre arbetsmiljö 2006. 

 – Det var en intressant utbildning och spännande att jobba med fallexempel. Inledningsvis upplevde vi att det var svårt att komma igång med första fallet. När vi blev varma i kläderna rullade det på, säger Fredrik Andersson, vd och arbetsmiljöingenjör på Hälsolänken, och en av dem som blev diplomerad handledare då.

– I dag har vi BAM-perspektiv på flera av våra utbildningar. Det pedagogiska knepet att få igång diskussionerna fungerar bra på många delar och kunderna och skyddsorganisationerna blir nyfikna när vi diskuterar upplägget. Vi kan ha metoden som kvalitetsargument, säger han.

Utbildningens upplägg
Som regel håller Hälsolänken utbildningen på tre dagar, med minst en vecka mellan.
Dag ett tar upp arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dag två handlar ofta om konflikter, riskbedömning och ergonomi. Dag tre går in på försäkringssystem, sjukskrivning, rehabilitering, arbetsanpassning och krissituationer. Olika fall speglar dessa teman och varvas med korta föreläsningar.

Hälsolänken försöker också anpassa fallen till respektive företags verksamhet och önskemål. Det kan handla om till exempel kemikaliehantering på ett industriföretag eller konflikthantering på ett tjänstemannaföretag.

– Vi diskuterar alltid upplägget med personalavdelning och skyddsombud och försöker få fram vilka de stora riskerna är just på den här arbetsplatsen. Tillsammans tar vi fram tänkbara scenarier, säger Fredrik Andersson.

Så går det till hos bland andra Moelven. Företaget finns på många orter med olika typ av verksamhet. Sedan 2008 håller Hälsolänken kontinuerligt utbildningar för dess anställda.
– Företagshälsovården har bra insyn i Moelven, vilka situationer som är riskfyllda, säger Ulrika Järund, HR-rådgivare på Moelven och en av de 65 som gått BAM på företaget.

Praktik och återkoppling
Moelven har länge haft fokus på hälsa, miljö och säkerhet. På utbildningar kopplat till det har främst chefer, ledare och skyddsombud gått.

– Det positiva med BAM-utbildningen är att man varvar teori med praktiska övningar. På så sätt får man feedback på hur man arbetar på sin arbetsplats samt hur man ska arbeta för att uppnå förbättringar. Det är nyttigt att ledare och skyddsombud från samma arbetsplats går samtidigt, säger Ulrika Järund.

Fredrik Andersson menar att det är viktigt att inte handledaren tar över och blir expert. Denne behöver inte ha alla svaren utan i stället handlar det om att knyta ihop och fånga upp det som kommer fram på diskussionerna.

– Det ställs många frågor. Hur gör vi? Vad är bra och vad är dåligt? Jag brukar säga tänk själva. Nästa gång är det kanske ni tre i den här gruppen som ska lösa problemet i verkligheten, säger han.

Anna Nyström som arbetar med lean på Moelven Edanesågen i Arvika bekräftar detta. Anna är delaktig företagets systematiska arbetsmiljöarbete och arbetar även med metoden 5S. Tillsammans med skyddsombud, chefer och arbetsledare gick hon nyligen utbildningen.

– Vi fick själva lista ut vad vi ska göra i de olika situationerna. Du blir tvungen att tänka bredare än annars. Det var en bra utbildning, säger hon.

Även i Norge
Hela Moelven är mycket nöjd med utbildningen. Företaget håller en utbildning på våren och en på hösten. På varje bolag inom koncernen finns en ledningsgrupp och de deltar också.

– Bättre arbetsmiljö har blivit ett begrepp hos oss. Framför allt har dialogen mellan chefer och skyddsombud blivit lättare i och med utbildningen, säger Ulrika Järund.

– Nu startar vi utbildning  även i Norge. Den är då anpassad till norska lagar. Vår personalavdelning i Norge har upphandlat en företagshälsovård som tagit till sig upplägget, säger hon.