Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Försvarsmakten storsatsar på arbetsmiljöutbildning

Det har skett stora förändringar inom försvaret och arbetsmiljöutbildningarna är eftersatta. Nu satsar försvaret stort. Alla ska genomgå en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

– Just nu pumpar vi ut arbetsmiljöutbildning. Bland flera andra blir det tre till fyra tillfällen med grundutbildning i arbetsmiljö per år, säger Bo Bergdahl, arbetsmiljösamordnare på I19 och A9 vid Försvarsmakten i Boden.

Delvis beror det på en ny regel. Eller snarare;

– Vi inom försvaret brukar ju ge order om saker och ting, så även här, säger Bo Bergdahl med ett leende.

– Alla som åker iväg på internationellt uppdrag ska ha gått utbildning i arbetsmiljö. En chef måste begära avsteg från den ordern hos sin närmast högre chef om undantag ska göras.

Försvarsmakten har mycket kunskap kring säkerhet när det handlar om att skydda material ur ett militäriskt perspektiv.

– Däremot har vi på något vis trott att arbetsmiljölagen inte gäller när vi sätter pansarplåt omkring oss.

Riskanalyser viktiga
Försvarsmaktens senaste interna rapport över sjukdomar relaterade till arbetsmiljön larmar om något annat. Just nu är belastningsskador det största problemet. De anställda inom Försvarsmakten tränar hårt fysiskt och beräknar riskerna för att bli beskjutna, utsatta för värme och att vara långt från kommunikationer och logistiskresurser. Resultatet är att de som är ute på uppdrag sätter på sig bättre hjälmar och skyddsvästar samt bär mer vatten, större vapen och mer ammunition. Följden blir tyngre utrustning och belastningsproblem.

– Med arbetsmiljökunskap går det att få alla att inse vikten av riskanalyser. Och att delaktighet från alla parter kan bidra till bättre lösningar, säger Bo Bergdahl.

Egna utbildare
Därför har utbildningar i Bättre arbetsmiljö, BAM funnits på agendan länge, mer eller mindre. Och sedan 2006 har Försvarsmakten i Boden haft ett tiotal egna BAM-utbildare. Bo Bergdahl är en av dem som då blev diplomerad handledare genom Prevents handledarutbildning. Det var också då som Försvarsmakten på I19 och A9 körde igång BAM med egna handledare.

– Det som skiljer BAM från andra utbildningar är att vi i BAM blandar så många roller som möjligt i utbildningssituationen; soldater, chefer, personalansvariga, säger Bo Bergdahl.

Den problembaserade utbildningen skapar diskussioner via fallexempel knutna till den egna verksamheten. Genom att beskriva en arbetsmodell som steg för steg går igenom en viss situation eller problematik får deltagarna verktyg för arbetsmiljöarbetet i vardagen.

– Vi måste göra metoden känd för alla så att den kan användas. Vi vill att samtliga anställda arbetar förebyggande.

Tre handledare
Det är alltid tre handledare som kör utbildningstillfällena. En representant för arbetsgivaren, en för skyddsorganisationen och en från företagshälsovården.

– Alla rollerna har inte samma svar på frågorna som uppstår vid diskussioner kring olika fall. Då inser deltagarna hur komplex arbetsmiljöfrågan är och att det inte finns något rätt eller fel utan olika aspekter på samma sak, säger Bo Bergdahl.

Försvarsmakten är i sig en lärande organisation, även nu efter omdaningarna. Utbildningar av olika slag har alltid varit grunden i verksamheten. Arbetsmiljökommittén gör också sin utbildningsplan årligen.

– Det är ett smörgåsbord där sådant som BAM, brand-, elsäkerhets- och första hjälpen-utbildningar blandas vid tidpunkter när personalen är minst belastad med annat. Cheferna bedömer vad var och en har behov av. Men, ingen får skickas iväg på uppdrag utan ha gått grundutbildningen i arbetsmiljö, säger Bo Bergdahl.Försvarsmakten i Boden …
… består av I19 och A9 som har 1000 respektive 300 anställda.
… är spridd på en stor geografisk yta.
… håller tre till fyra grundutbildningar i arbetsmiljö per år