Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Utbildning i arbetsmiljö ger stöd till personalsamordnare

För att stödja enhetschefer och kundansvariga i deras arbetsmiljöansvar håller Humana Assistans interna grundutbildningar i Bättre arbetsmiljö, BAM. Ingen får göra riskbedömningar innan de har gått utbildningen.

Omsorgsföretaget Humana Assistans har funnits i över 10 år. Företagets har runt 150 tjänstemän och majoriteten av de cirka 5 000 anställda är personliga assistenter som arbetar hos kunderna, de funktionsnedsatta. Sedan 2008 samordnar Ronny Overgaard, arbetsmiljösamordnare, assistenternas arbetsmiljö. Han ger även råd och stöd till chefer och kundansvariga som har personalsamordningsansvar.

– När jag började togs också ett ledningsbeslut att jag ska utbilda alla anställda tjänstemän med personalsamordningsansvar i grundutbildningen Bättre arbetsmiljö, säger Ronny Overgaard, som gick Prevents handledarutbildning i BAM 2007.

Olika fall
Utbildningen är problembaserad och varvar kortare föreläsningar med fallbeskrivningar. Humana Assistans tar upp sådant som samverkan, hot och våld, hjälpmedel samt friskfaktorer. Deltagarna diskuterar fallen i mindre grupper.

– Dels får vi en bra gemensam bas i vårt arbetsmiljöarbete, dels blir de personalsamordningsansvariga tryggare i sina roller. Hos oss måste alla som ska göra en riskbedömning ha gått BAM, säger han.

Som kundansvarig har Jenny Karlsson ansvar för bemanning, scheman, personalmöten, assistentekonomi och att bistå kunderna vid rekrytering av personliga assistenter.
Hon hade varit anställd och arbetat ett tag innan hon gick utbildningen i BAM för två år sedan. Hon instämmer med Ronny Overgaard.

– Utbildningen ger en plattform för hur vi ska arbeta. Under utbildningsdagarna fick vi mycket information och användbart material. Det var mycket nytt eftersom vi inte hade arbetat så här tidigare, säger hon.

Det var första gången hon gick en utbildning som bygger på problembaserat lärande.

– Det var givande att dela upp gruppen och diskutera. Alla tänkte olika. Det är också positivt att resonera själv i stället för att bara lyssna på någon som föreläser, säger hon.

I partssamverkan
Företaget fyller en till två BAM-utbildningar per år med 20 deltagare per omgång. Ronny Overgaard håller samtliga tillsammans med ett regionalt skyddsombud. Det är viktigt att utbildningen sker i partssamverkan anser han:

– Vi får in både arbetsgivarens och regionala skyddsombudets vinkel på frågorna och alla får förståelse för de olika rollerna.

Jenny Karlsson håller med.

– Under utbildningen kunde vi ställa frågor och få svar direkt från det regionala skyddsombudet, säger hon.

Utbildningen fördelar sig på två plus en dag. Mellan dag två och tre får deltagarna i hemuppgift att göra en riskbedömning i verksamheten på egen hand.

– Det var jätteskrämmande innan man kom över den första tröskeln. Jag var nervös för vad kunderna skulle svara. Det blir väldigt tydligt vilka problem som finns, säger Jenny Karlsson.

En utvärdering
Efter varje utbildningsdag får deltagarna göra en utvärdering. Gensvaret är positivt, konstaterar Ronny Overgaard. I utvärderingen får deltagarna ge förslag på ämnen som de vill veta mer om nästa utbildningsdag. På så sätt kan utbildarna förbereda sig bättre till nästa dag.

– Ju fler utbildningar Humana Assistans genomför desto mer företagsanpassad blir utbildningen. Arbetsmiljöområdet är stort och vi tittar bara på de bitar som berör oss som företag. Efter utbildningen får alla ett ökat sug efter mer kunskap, säger Ronny Overgaard.


Humana Assistans, som är en del av Humana, har…
… cirka 5 000 hel-/deltidsanställda, av dem är 150 tjänstemän.
… cirka 1400 kunder
… huvudkontor i Örebro, regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt mindre kontor i Vaggeryd, Västerås, Falun, Falköping, Skövde och Ljungby
… verksamhet över hela landet.