Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Goda exempel

Prevent har tagit fram sex artiklar där vi intervjuat organisationer och företag som använder sig av Prevents BAM-utbildning med diplomerad BAM-handledare. Ta del av Hälsolänkens, Fagerhult belysnings, Humana Assistans, ÖresundskraftsVeolia transports och Försvarsmaktens inspirerande arbete.

Kanske har du egna goda exempel som du kan dela med dig av. Mejla till diplomeringbam@prevent.se.