Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsklimat

Bokens omslagsbild
  • digital enkät
  • organisatoriska och sociala förbättringar
  • systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsklimat är ett kostnadsfritt webbverktyg som hjälper arbetsplatser att få en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras när det gäller det egna arbetsklimatet. Frågorna i enkäten ger ett underlag för det fortsatta arbetet med arbetsklimatet.