Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

5st produkter
OSA-enkäten
Webbverktyg

OSA-enkäten

Med hjälp av OSA-enkäten kan ni enkelt undersöka olika stressfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 • organisatorisk och social
 • kostnadsfri
Balansguiden
Webbverktyg

Balansguiden

Webbplatsen Balansguiden handlar om balansen mellan jobb och fritid och kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

 • om flexibelt arbetsliv
 • kostnadsfri
Arbetsklimat
Webbverktyg

Arbetsklimat

Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som hjälper företag att få en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras för att utveckla arbetsklimatet.

 • digital enkät
 • fokus på samverkan
 • kostnadsfri
Enkät om it-stress
Webbverktyg

Enkät om it-stress

Med hjälp av enkäten kan ni enkelt undersöka graden av IT-relaterad stress på arbetsplatsen. Enkäten kan göras enskilt eller i grupp.

 • digital enkät
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Ljudguiden
Webbverktyg

Ljudguide för förskolan

Ljudguide för förskolan är ett kostnadsfritt webbverktyg om ljudmiljön i förskolan. Guiden ska ge inspiration och kunskap för att förbättra ljudmiljön.

 • ljudmiljö
 • tips och råd
 • kostnadsfri