Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

8st produkter
OSA-enkäten
Webbverktyg

OSA-enkäten

Med hjälp av OSA-enkäten kan ni enkelt undersöka olika stressfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 • organisatorisk och social
 • kostnadsfri
Inkludo – för en schysstare arbetsplats
Webbverktyg

Inkludo – för en schysstare arbetsplats

Vad är okej att säga eller göra på jobbet? Spela Inkludo och börja prata om hur ni vill ha det på jobbet! Lär er mer om er själva, bli bättre på att inkludera och få en attraktivare arbetsplats.

 • kränkande särbehandling
 • digitalt spel
Hälsofrämjande ledarskap
Webbverktyg

Hälsofrämjande ledarskap

Med hjälp av webbverktyget kan du utveckla det som redan fungerar bra. Och stimulera både trivsel och prestation för att skapa en arbetsplats där människor vill arbeta.

 • inspiration
 • metoder
 • kostnadsfritt
Balansguiden
Webbverktyg

Balansguiden

Webbplatsen Balansguiden handlar om balansen mellan jobb och fritid och kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

 • om flexibelt arbetsliv
 • kostnadsfri
Arbetsklimat
Webbverktyg

Arbetsklimat

Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som hjälper företag att få en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras för att utveckla arbetsklimatet.

 • digital enkät
 • fokus på samverkan
 • kostnadsfri
Enkät om it-stress
Webbverktyg

Enkät om it-stress

Med hjälp av enkäten kan ni enkelt undersöka graden av IT-relaterad stress på arbetsplatsen. Enkäten kan göras enskilt eller i grupp.

 • digital enkät
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Säkerhetsvisaren
Webbverktyg

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren är ett enkätverktyg som används för att undersöka säkerhetskulturen på företaget. Utifrån resultatet får man tips på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur.

 • säkerhetskultur
 • enkät
 • kostnadsfri