Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

1st produkter
Ljudguiden
Webbverktyg

Ljudguide för förskolan

Ljudguide för förskolan är ett kostnadsfritt webbverktyg om ljudmiljön i förskolan. Guiden ska ge inspiration och kunskap för att förbättra ljudmiljön.

  • ljudmiljö
  • tips och råd
  • kostnadsfri