Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

21st produkter
Checklistor och enkäter
Webbverktyg

Checklistor och enkäter

Prevents checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder.

 • digitala
 • mobilanpassade
 • kostnadsfri
OSA-enkäten
Webbverktyg

OSA-enkäten

Med hjälp av OSA-enkäten kan ni enkelt undersöka olika stressfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 • organisatorisk och social
 • kostnadsfri
Inkludo – för en schysstare arbetsplats
Webbverktyg

Inkludo – för en schysstare arbetsplats

Vad är okej att säga eller göra på jobbet? Spela Inkludo och börja prata om hur ni vill ha det på jobbet! Lär er mer om er själva, bli bättre på att inkludera och få en attraktivare arbetsplats.

 • kränkande särbehandling
 • digitalt spel
Hälsofrämjande ledarskap
Webbverktyg

Hälsofrämjande ledarskap

Med hjälp av webbverktyget kan du utveckla det som redan fungerar bra. Och stimulera både trivsel och prestation för att skapa en arbetsplats där människor vill arbeta.

 • inspiration
 • metoder
 • kostnadsfritt
Rehabverktyget
Webbverktyg

Rehabverktyget

Rehabverktyget är ett kostnadsfritt webbverktyg som innehåller konkreta råd till chefer med ansvar för rehabilitering.

 • rehabilitering
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Balansguiden
Webbverktyg

Balansguiden

Webbplatsen Balansguiden handlar om balansen mellan jobb och fritid och kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

 • om flexibelt arbetsliv
 • kostnadsfri
Arbetsklimat
Webbverktyg

Arbetsklimat

Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som hjälper företag att få en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras för att utveckla arbetsklimatet.

 • digital enkät
 • fokus på samverkan
 • kostnadsfri
Arbetsmiljö i privata vården
Webbverktyg

Arbetsmiljö i privata vården

Arbetsmiljö för privat öppenvård är ett kostnadsfritt utbildningsmaterial som kan användas vid utbildningsträffar inom privat öppenvård.

 • privat öppenvård
 • utbildningsmaterial
 • kostnadsfri
Enkät om it-stress
Webbverktyg

Enkät om it-stress

Med hjälp av enkäten kan ni enkelt undersöka graden av IT-relaterad stress på arbetsplatsen. Enkäten kan göras enskilt eller i grupp.

 • digital enkät
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Frisörens arbetsmiljöguide
Webbverktyg

Frisörens arbetsmiljöguide

Frisörens arbetsmiljöguide innehåller tips och råd om hur frisörsalongen blir en bra arbetsplats och hur arbetet på salongen inte sliter onödigt mycket på kroppen.

 • fakta
 • utbildningsmaterial
 • kostnadfri
Allt om städ
Webbverktyg

Allt om städ

Webbplatsen innehåller allt från upphandlingsregler till filmer som visar bästa städteknikerna.

 • webbverktyg
 • städa rätt
 • kostnadsfri
Forma kontoret
Webbverktyg

Forma kontoret

Forma kontoret är en guide för den som står inför förändringar av kontoret. Här finns en digital enkät, fakta och ett företags erfarenheter av att flytta till nytt kontor och förändra sitt arbetssätt.

 • digital enkät
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Arbetsmiljö för HVB
Webbverktyg

Arbetsmiljö för HVB

Med hjälp av utbildningsmaterialet Arbetsmiljö för HVB kan du hålla nio kortare utbildningsträffar om arbetsmiljö inom HVB-verksamhet.

 • HVB
 • utbildningsmaterial
 • kostnadsfri
Ergonomihjälpen
Webbverktyg

Ergonomihjälpen

Webbplatsen innehåller metodstöd för undersöka arbetsförhållanden som kan leda till belastningsbesvär och exempel på olika typer av belastning.

 • webbverktyg
 • ergonomi
 • kostnadsfri
Kemiguiden
Webbverktyg

Kemiguiden

Med Kemiguiden kan du få kunskap om hur du förbättrar säkerheten och minskar de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Du får också hjälp kring vilka lagar och regler som gäller och hur ni kan göra för att följa dem.

 • guider om kemikaliesäkerhet
 • kostnadsfri
Ljudguiden
Webbverktyg

Ljudguide för förskolan

Ljudguide för förskolan är ett kostnadsfritt webbverktyg om ljudmiljön i förskolan. Guiden ska ge inspiration och kunskap för att förbättra ljudmiljön.

 • ljudmiljö
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Inför rätt IT
Webbverktyg

Inför rätt IT

Inför rätt IT innehåller tips och checklistor för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system eller förbättra befintliga IT-system ur ett arbetsmiljöperspektiv.

 • IT och arbetsmiljö
 • tips
 • kostnadsfri