Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

18st produkter
Checklistor och enkäter
Webbverktyg

Checklistor och enkäter

Prevents checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder.

 • digitala
 • mobilanpassade
 • kostnadsfri
OSA-enkäten
Webbverktyg

OSA-enkäten

Med hjälp av OSA-enkäten kan ni enkelt undersöka olika stressfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 • organisatorisk och social
 • kostnadsfri
Rehabverktyget
Webbverktyg

Rehabverktyget

Rehabverktyget är ett kostnadsfritt webbverktyg som innehåller konkreta råd till chefer med ansvar för rehabilitering.

 • rehabilitering
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Balansguiden
Webbverktyg

Balansguiden

Webbplatsen Balansguiden handlar om balansen mellan jobb och fritid och kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

 • om flexibelt arbetsliv
 • kostnadsfri
Arbetsklimat
Webbverktyg

Arbetsklimat

Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som hjälper företag att få en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras för att utveckla arbetsklimatet.

 • digital enkät
 • fokus på samverkan
 • kostnadsfri
Enkät om it-stress
Webbverktyg

Enkät om it-stress

Med hjälp av enkäten kan ni enkelt undersöka graden av IT-relaterad stress på arbetsplatsen. Enkäten kan göras enskilt eller i grupp.

 • digital enkät
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Regelbanken
Webbverktyg

Regelbanken webb

Regelbanken är en webbaserad faktabank som innehåller alla lagar, förordningar och föreskrifter om arbetsmiljö och miljö med mera.

 • guider och mallar
 • lagar och regler
 • kostnadsfri
Allt om städ
Webbverktyg

Allt om städ

Webbplatsen innehåller allt från upphandlingsregler till filmer som visar bästa städteknikerna.

 • filmer om arbetsteknik
 • kostnadsfri
Forma kontoret
Webbverktyg

Forma kontoret

Forma kontoret är en guide för den som står inför förändringar av kontoret. Här finns en digital enkät, fakta och ett företags erfarenheter av att flytta till nytt kontor och förändra sitt arbetssätt.

 • digital enkät
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Kemiguiden
Webbverktyg

Kemiguiden

Med Kemiguiden kan du förbättra säkerheten och minska de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Du får också koll på vilka lagar och regler som gäller och hur ni kan göra för att följa dem.

 • guider om kemikaliesäkerhet
 • kostnadsfri
Ljudguiden
Webbverktyg

Ljudguide för förskolan

Ljudguide för förskolan är ett kostnadsfritt webbverktyg om ljudmiljön i förskolan. Guiden ska ge inspiration och kunskap för att förbättra ljudmiljön.

 • ljudmiljö
 • tips och råd
 • kostnadsfri
Inför rätt IT
Webbverktyg

Inför rätt IT

Inför rätt IT innehåller tips och checklistor för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system eller förbättra befintliga IT-system ur ett arbetsmiljöperspektiv.

 • IT och arbetsmiljö
 • tips
 • kostnadsfri
Kemiska ämnen
Webbverktyg

Kemiska ämnen

Kemiska ämnen är en databas som kan användas av den som ansvarar för kemikalier på arbetsplatsen. Databasen innehåller information om 34 000 kemiska ämnen och risker kopplade till dem.

 • databas
 • kemikalier
 • lagar och regler
SAM Webb
Webbverktyg

SAM Webb

SAM på webben innehåller guider och mallar kring hur man jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • mallar och guider
 • föreskrifter
 • kostnadsfritt
LönSAM
Webbverktyg

LönSAM

Lönsam är ett webbaserat verktyg för att göra ekonomiska kalkyler. Med verktygets hjälp kan man göra överslagsberäkningar på planerade arbetsmiljöinvesteringar.

 • arbetsmiljöinvesteringar
 • kalkylverktyg
Säkerhetsvisaren
Webbverktyg

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren är ett enkätverktyg som används för att undersöka säkerhetskulturen på företaget. Utifrån resultatet får man tips på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur.

 • säkerhetskultur
 • enkät
 • kostnadsfri