Hoppa till huvudinnehållet

Säkert skogsarbete

Bokens omslagsbild
  • säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket
  • systematiskt arbetsmiljöarbete
  • kostnadsfri

Webbutbildningen handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som ska finnas på alla arbetsplatser.