Hoppa till huvudinnehållet

Stress i arbetet – undersök och åtgärda

Om utbildningen

Den här utbildningen är ett effektivt stöd för företag som på organisatorisk nivå vill satsa på förebyggande åtgärder mot arbetsrelaterad stress. 

Både för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad stress behöver man veta varför den uppstår och vad den påverkas av. Stress i arbetet har vanligtvis att göra med faktorer i organisationen snarare än hos individen. Vet du hur man arbetar systematiskt och förebyggande med stress? Har du kunskap om hur stress hänger samman med krav och känslan av kontroll? Den här utbildningen ger kunskap om hur du kan identifiera arbetsrelaterad stress och de organisatoriska faktorer den påverkas av, och hur du sedan kan sätta in åtgärder. Minskad stress leder ofta både till bättre hälsa och större effektivitet i arbetet.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt redan arbetar med eller behöver börja arbeta med arbetsrelaterad stress. Oavsett om du är ledare, skyddsombud, HR-specialist eller arbetar inom till exempel företagshälsovården. Vi varvar teori med grupparbeten, diskussioner och utbyte av erfarenheter. Efter utbildningen ska du känna att du har kunskap om vad som orsakar stress i arbetet och hur du åtgärdar den – och att du har redskap för att på ett framgångsrikt sätt satsa på förebyggande arbete mot arbetsrelaterad stress.

Vill du ha tips och erbjudanden från Prevent? Läs vårt nyhetsbrev!

Företagsanpassad utbildning

Vi erbjuder gärna utbildningen i företagsanpassat format.