Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Naglar, fransar och farliga ämnen - handledare