Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

The role of the manager and the safety representative