Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Jobba säkert på golfbanan (e-bok)