Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Härdplaster – arbeta på rätt sätt