Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbete och teknik på människans villkor