Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

”Nu har vi bättre samverkan och dialog”

Företagsanpassad utbildning  När företaget Svensk Personlig Assistans växte bestämde man sig för att satsa brett på arbetsmiljöutbildning. Ett år senare märks tydliga skillnader.

Svensk Personlig Assistans är ett medelstort assistansbolag med cirka 400 anställda och verksamhet på åtta orter i landet. Arbetsmiljöfrågorna är extra viktiga eftersom assistansjobbet kan vara utsatt med tanke på arbetet sker i någon annans hem.

– Assistenternas arbetsmiljö kan vara svår både fysiskt och psykosocialt. Vi hade en bra grund att stå på, men märkte att det ändå fanns en osäkerhet. Vi bestämde oss för att ta tag i det och insåg att vi behövde hjälp med utbildning utifrån, säger Pia Ahlström, vice vd och verksamhetsansvarig i företaget.

Valet föll på Prevents utbildningar Bättre arbetsmiljö (BAM) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Trots att en hel del kunskap redan fanns hos personalen bestämdes att alla skulle starta på samma nivå. Nu har alla områdeschefer och all administrativ personal på kontoret gått utbildningarna.

– Det är några av de bästa utbildningar vi genomfört. Vi har diskuterat konkreta fall som skett i vår verksamhet, och då blir det så tydligt vad det handlar om, säger Pia Ahlström.

Drygt ett år har gått sedan den senaste utbildningen avslutades, och i den uppföljning som gjorts märks tydliga skillnader.

– Det finns en ökad medvetenhet och personalen säger att de känner sig mer säkra och mindre stressade när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Vi har bra metoder för hur vi ska arbeta och personalen förstår lagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Pia Ahlström menar att när assistenterna ser att ledningen är angelägen om att de ska ha en bra arbetsmiljö blir det en situation som alla vinner på.

– Samverkan har blivit bättre och vi har en mer öppen dialog. Att arbetsmiljön är bra är viktigt. Som assistent ska du hålla i många år. Många ser det här som ett genomgångsjobb, men ser vi på våra assistenter så stämmer inte det. Många har jobbat i nio år, säger Pia Ahlström.

Företaget har fortsatt att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågorna och har idag en person i ledningsgruppen som ansvarar för området.

– Det stora jobbet är gjort och nu kvarstår bara lite förbättringsarbete. Med hjälp av den kunskap vi fått genom utbildningarna kommer det att gå bra.

Helena Wahlund