Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Företagsanpassad utbildning passar Renova

Företagsanpassad utbildning I år var första gången Renova valde företagsanpassad utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Utfallet var mycket positivt. Exempel som ligger nära den egna verkligheten skapade engagemang och dialog.

Cecilia Österman är utbildare åt Prevent och har under många år arbetat med företagsanpassade utbildningar och utbildningen SAM i praktiken.

– Min uppfattning är att det är bra när företaget väljer företagsanpassade utbildningar. Man är hemma och närmare sin egen verklighet och kan diskutera relevanta exempel som ligger nära deltagarens eget hjärta. Uppdraget för Renova var en bra insats. Det var en trevlig och lagom stor grupp på tolv personer och ett öppet klimat, vilket gjorde jobbet lätt för mig och vi fick igång en bra dialog, säger Cecilia.

Renova ville prova möjligheten med företagsanpassad utbildning för att lättare träffa rätt med konkreta fall.

– Jag håller med Cecilia, säger Katarina Gussmo, HR-konsult. Vi fick igång bra diskussioner rörande situationen vi har på Renova. Vi fick större möjlighet att lära av varandra, alla kunde känna igen sig i exemplen och vi kunde föra en mycket bra dialog tillsammans.

Regelbanken.se är en samlingsplats med checklistor, rättsfall och interna rutiner som till exempel skriftliga instruktioner. CeciliaÖsterman hade valt att ha Regelbanken som en punkt på agendan och det var uppskattat.

– Vi fick kännedom om Regelbanken, vilket var en bonus. Det är mycket bra att veta att den finns. Vi fick också tillfälle att göra egna mallar efter våra egna förutsättningar, avslutar Katarina Gussmo.