Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemikampanj

Ett arbetsolycksfall är, vilket nästan hörs på ordet, någonting vid sidan om det vanliga. Det är ofta en kortvarig händelse som sker plötsligt och oförutsett. Att halka eller falla, skära sig på en kniv, klämma sig i en maskin eller utsättas för hot och våld är exempel på olycksfall som kan förekomma i arbetsmiljön. Den vanligaste arbetsolyckan orsakas av lyft eller annan ansträngande rörelse. Den näst vanligaste är fallolyckor. De orsakas oftast av halt underlag.

Färdolycksfall

Färdolycksfall är olycksfall som händer när en person är på väg till eller från sitt arbete. Tröskeln därhemma är gränsen för när färden börjar respektive slutar. Färdolycksfallet kan till exempel bestå i att en anställd cyklar omkull eller halkar och skadar sig på väg till jobbet.

Externa länkar