Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Balans mellan jobb och fritid

Här finns presentationerna från frukostseminariet Balans mellan jobb och fritid.

Malmö 14 november

Calle Rosengrens presentation

Stockholm 17 november och Göteborg 1 december

Christin Mellners presentation

Sara Lejonqvist presentation