Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö i Almedalen

I år firar Almedalsveckan 50 år. Den årliga Almedalsveckan är Sveriges största mötesplats för samhällsfrågor. Här hittar du ett axplock ur programmet av seminarier som handlar om arbetsmiljö, ledarskap, organisation och personal.

För fullständigt program, besök Almedalsveckans webbplats http://www.almedalsveckan.info/

Måndag 2 juli

Minska fallolyckor i arbetet med rätt fallkompetens
Arrangör: AFA Försäkring, Svenska Judoförbundet
https://almedalsguiden.com/event/10882

Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv genom universellt utformade arbetsplatser?
Arrangör: Swedavia
https://almedalsguiden.com/event/12674

Samarbete mot sexuella trakasserier inom scenkonsten
Arrangör: Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film
https://almedalsguiden.com/event/13303

Den dödliga stressen
Arrangör: Tidningen Journalisten
https://almedalsguiden.com/event/13177

Har alla rätt till en säker arbetsplats?
Arrangör: Ramudden AB
https://almedalsguiden.com/event/9666

Hur friskt är ditt företag?
Arrangör: Feelgood Företagshälsovård AB
https://almedalsguiden.com/event/11639

Noll olyckor – 100 procent samarbete
Arrangör: ABB AB
https://almedalsguiden.com/event/13081

Hur kan vi inkludera fler i arbetslivet genom universellt utformade arbetsplatser?
Arrangör: Funktionsrätt Sverige, Akademikerförbundet SSR, Vasakronan, Randstad, Sveriges företagshälsor, Swedavia
https://almedalsguiden.com/event/11746

Koll på underhåll – hur rustar vi skolan för en god innemiljö?
Arrangör: Astma- och Allergiförbundet
https://almedalsguiden.com/event/10104

Gig-ekonomin är här för att stanna, hur gör vi det hållbart och bra för individ och samhälle?
Arrangör: Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv, Arbetsförmedlingen
https://almedalsguiden.com/event/13369

Innebär effektiviseringar i organisationer en samhällsrisk?
Arrangör: MTO Säkerhet
https://almedalsguiden.com/event/9634

Metoo – Från hashtag till handling
Arrangör: TCO
https://almedalsguiden.com/event/12565

Hur kan hjärnforskning bidra till framtidens skolbyggen? Få hjärnkoll med 10 viktiga faktorer
Arrangör: Lunds kommun - en del av Öresundshuset, Skanska
https://almedalsguiden.com/event/10773

Psykisk hälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen
Arrangör: S:t Lukas
https://almedalsguiden.com/event/11568

Hot mot journalister och politiker
Arrangör: Polisen
https://almedalsguiden.com/event/11306

Vad har framtidens toppchefer gemensamt?
Arrangör: Chef
https://almedalsguiden.com/event/13757

Hur nära får chefen gå – när blir hälsofrågor integritetskränkande?
Arrangör: Chef, Euro Accident
https://almedalsguiden.com/event/9651

Hej då chefen – framtiden behöver inte dig
Arrangör: Chef, Level21
https://almedalsguiden.com/event/9662

Tisdag 3 juli

Är arbetsmiljöproblemen lösta inom fysiskt krävande arbeten?
Arrangör: AFA Försäkring
https://almedalsguiden.com/event/10037

Den fysiska arbetsmiljön på kontoret - vi reder ut förutsättningar för att hålla hela arbetslivet
Arrangör: AFA Försäkring
https://almedalsguiden.com/event/10036

Vilka beteendeförändringar behövs för att skapa en god fysisk arbetsmiljö?
Arrangör: AFA Försäkring
https://almedalsguiden.com/event/10035

Minska fallolyckor i arbetet med rätt fallkompetens
Arrangör: AFA Försäkring, Svenska Judoförbundet
https://almedalsguiden.com/event/10883

Hållbart arbetsliv – hur skapar vi ett meningsfullt arbetsliv utifrån olika perspektiv?
Arrangör: Fysioterapeuterna
https://almedalsguiden.com/event/9941

Förändring 2030 – konsten att skapa rum i turbulenta tider
Arrangör: Kairos Future, Senab
https://almedalsguiden.com/event/11041

Har alla rätt till en säker arbetsplats?
Arrangör: Ramudden AB
https://almedalsguiden.com/event/9683

Hot och hat i sociala medier – hur är det att vara utsatt och vad gör rättsväsendet?
Arrangör: Åklagarmyndigheten
https://almedalsguiden.com/event/10529

Vem vill bli chaufför om det innebär att riskera sitt eget och andras liv?
Arrangör: PostNord
https://almedalsguiden.com/event/13704

Hur kan arbetsplatsen bidra till en bättre hjärnhälsa?
Arrangör: Folkhälsomyndigheten
https://almedalsguiden.com/event/10437

Ju äldre desto bättre? Om arbete, hälsa och framtiden.
Arrangör: Feelgood Företagshälsovård AB
https://almedalsguiden.com/event/12968

Den ökade psykiska ohälsan i arbetslivet – en regional fråga?
Arrangör: Länsförsäkringar
https://almedalsguiden.com/event/9707

En fysisk miljö anpassad för den moderna eleven och framtidens inlärningsmetoder
Arrangör: Dagens Nyheter, Kinnarps
https://almedalsguiden.com/event/12971

Ett arbetsliv präglat av digitalisering – hur påverkar det ledarskapet?
Arrangör: Arbetsgivarverket
https://almedalsguiden.com/event/12439

Hur blir du långsiktigt hållbar som chef och vilken roll kan HR spela?
Arrangör: Social Venture Network Sweden (SVN Sweden), Helhetskommunikation
https://almedalsguiden.com/event/9971

Så blir vi mer inkluderande branscher – den nakna sanningen
Arrangör: Industrin tar matchen, Energiföretagen Sverige, EnergiFöretagens Arbetsgivareförening
https://almedalsguiden.com/event/9927

Konflikter och kränkningar knäcker kollegor – så kan trenden vändas
Arrangör: Dagens industri, Previa
https://almedalsguiden.com/event/12098

Varför behöver samhället företagshälsovård?
Arrangör: Svenska Företagsläkarföreningen, Sveriges Företagshälsor
https://almedalsguiden.com/event/13403

Det offentliga ledarskapet som bidrar till fortsatt välfärd, hur ser det ut?
Arrangör: Offentliga Affärer
https://almedalsguiden.com/event/13557

Sjuk av jobbet – Vilken betydelse har ledarskapet?
Arrangör: Sveriges Psykologförbund
https://almedalsguiden.com/event/10654

Onsdag 4 juli

Minska fallolyckor i arbetet med rätt fallkompetens
Arrangör: AFA Försäkring, Svenska Judoförbundet
https://almedalsguiden.com/event/10884

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Så gör du!
Arrangör: Hjärnkoll
https://almedalsguiden.com/event/13192

Har alla rätt till en säker arbetsplats?
Arrangör: Ramudden AB
https://almedalsguiden.com/event/9735

Samarbete för ett hållbart arbetsliv
Arrangör: Burlövs kommun
https://almedalsguiden.com/event/13850

Konkurrens på lika villkor i byggbranschen, är det möjligt?
Arrangör: Peab
https://almedalsguiden.com/event/12850

Det är mycket nu – om stress och psykisk ohälsa i dagens Sverige
Arrangör: FORTE
https://almedalsguiden.com/event/12650

Nu är det nog. Låt oss tillsammans skapa tryggare matbutiker
Arrangör: Dagens Nyheter, Livsmedelshandlarna
https://almedalsguiden.com/event/12699

Sexuella trakasserier i arbetslivet
Arrangör: Kantar Sifo
https://almedalsguiden.com/event/11226

Hatets anatomi – så ser hoten och hatet mot medierna ut
Arrangör: TU - Medier i Sverige
https://almedalsguiden.com/event/10774

Trivs jag bäst i öppna landskap?
Arrangör: Designvetenskaper, Lunds universitet
https://almedalsguiden.com/event/10383

Är universell design nyckeln till ett inkluderande arbetsliv där kompetensförsörjningen tillgodoses?
Arrangör: Svenska ESF-rådet
https://almedalsguiden.com/event/13392

Kompetensbrist - en paradox
Arrangör: Svenska ESF-rådet
https://almedalsguiden.com/event/13396

Att leda i kris – offentliga chefers roll vid våld och hot
Arrangör: SOS-Samverkan inom offentlig sektor, ett samarbete mellan branschföreningar i Sveriges chefsorganisation Ledarna
https://almedalsguiden.com/event/11575

Digitaliseringsstress – nya krav på ledarskap när verkligheten ändras i realtid
Arrangör: Chef, Meritmind
https://almedalsguiden.com/event/9887

Framtidens talanger – hur mycket utanför boxen är alldeles lagom?
Arrangör: Chef, Företagsuniversitetet
https://almedalsguiden.com/event/9615

Torsdag 5 juli

Framtidens hållbara organisationer förutsätter hållbara chefer. Hur når vi dit?
Arrangör: Avonova Hälsa
https://almedalsguiden.com/event/9550

Vem orkar vara chef i framtiden – om hållbara chefer i hållbara organisationer
Arrangör: Dagens Nyheter, Avonova
https://almedalsguiden.com/event/12694

Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos
Arrangör: Kairos Future
https://almedalsguiden.com/event/11035

Våld och hot i arbetslivet
Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige
https://almedalsguiden.com/event/11803

Hot och våld mot förtroendevalda – ett hot mot demokratin
Arrangör: Brottsförebyggande rådet
https://almedalsguiden.com/event/10602