Ser detta brev konstigt ut i din mailklient? Öppna i webbläsare

Hej!

Vi hoppas du börjat upptäcka de många fördelarna med Regelbanken. Som du vet ger Regelbanken obegränsad tillgång till alla lagar, föreskrifter och förordningar som gäller inom arbetsmiljö och miljö. Du får också ett smart verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet!

Regelbanken hjälper dig på många sätt!

- Du kan tipsa en kollega via mejl med länkar till artiklar i Regelbanken. Din kollega kan läsa artikeln även utan prenumeration på produkten.
- Du hittar ca 100 olika checklistor till stöd för arbetet med den fysiska arbetsmiljön vid skyddsronden.
- I Regelbanken kan du följa t.ex. Arbetsmiljöverkets pågående föreskriftsarbete.
- I Regelbanken hittar du branschpaket med föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Vänliga hälsningar

Prevent

Regelbanken

Prevent, Box 20133, 104 60 Stockholm
tel: 08-402 02 20, fax: 08-402 02 50, kundservice@prevent.se