Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

5/5 Trakasserier

1

Jag har inte känt obehag av blickar, kommentarer, mejl eller beröring på jobbet (de senaste 12 månaderna).

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Jag har inte känt mig obekväm på grund av sexistiska skämt eller språkbruk på jobbet (de senaste 12 månaderna).

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Jag har inte blivit utsatt för sexuella trakasserier på eller i samband med jobbet (de senaste 12 månaderna).

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Jag känner inte till att någon anställd har blivit utsatt för sexuella trakasserier på eller i samband med jobbet (de senaste 12 månaderna).

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Jag upplever det som meningsfullt att anmäla sexuella trakasserier på jobbet om de skulle förekomma. 

Stämmer inte

Stämmer helt