Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

1/5 Styrdokument och rutiner

 

1

Det finns riktlinjer för att förhindra sexuella trakasserier.

Om du inte vet om det finns riktlinjer, svara "Stämmer inte".

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Det finns rutiner för hur jag ska agera om sexuella trakasserier uppstår. 

Om du inte vet om det finns rutiner, svara "Stämmer inte".

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Om jag skulle bli utsatt för sexuella trakasserier vet jag vem jag ska vända mig till.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Om jag skulle uppmärksamma arbetsgivaren på sexuella trakasserier vet jag hur processen som följer skulle se ut.

Stämmer inte

Stämmer helt