Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

2/5 Kunskap och stöd

 

 

1

Jag har fått information på min arbetsplats om sexuella trakasserier och vad det innebär.

Om du inte vet, svara "Stämmer inte".

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Jag har fått utbildning som tagit upp sexuella trakasserier.

Om du inte vet om det finns riktlinjer, svara "Stämmer inte".

Stämmer inte

Stämmer helt

3

Min närmsta arbetsledare eller chef har tagit upp frågan om sexuella trakasserier i något sammanhang de senaste 12 månaderna.

Om du inte vet, svara "Stämmer inte".

 

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Jag upplever att min närmsta arbetsledare eller chef har kunskap om sexuella trakasserier.

Stämmer inte

Stämmer helt

5

Jag upplever att jag kan eller skulle kunna tala öppet om sexuella trakasserier med en eller flera av mina kollegor.

Stämmer inte

Stämmer helt

6

Jag upplever att min arbetsgivare jobbar aktivt för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Stämmer inte

Stämmer helt