Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

4/5 Arbetsmiljö – situationer och platser

I mitt arbete uppfattar jag att följande situationer eller platser innebär en risk för sexuella trakasserier. Välj ett eller flera alternativ.

1

Kurser eller annan kompetensutveckling

2

Personalkonferenser/personalfester

3

Arbetsresor

4

Lunchraster eller pauser

5

Omklädningsrum/toaletter

6

Kund-/patientkontakter

7

Möten

8

Kopierings- eller lagerutrymme

9

Hela arbetsplatsen

10

Finns inga sådana platser eller situationer