Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Enkät om sexuella trakasserier

Här kan du skicka ut en enkät om hur anställda på ditt företag eller din avdelning upplever verksamheten när det gäller sexuella trakasserier. Resultatet ger ett bra underlag för att diskutera igenom och tillsammans arbeta fram åtgärder för hur ni går vidare. Alla svar och resultat är anonyma. Minst sex personer måste dock svara för att ni ska få ett resultat. Är det färre som svarar kan inte anonymiteten bevaras.

Du kan testa enkäten själv innan du skickar ut den genom att använda funktionen Gör enkäten på egen hand. Den funktionen passar också bra för grupper med färre än sex deltagare.

Läs Så använder du enkäten innan du påbörjar din enkätundersökning.

Skicka ut enkäten till avdelningen eller företaget