Välkommen till SAM

SAM på webben finns för dig som arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Produkten innehåller en kort beskrivning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), men framförallt består den av guider och mallar som gör det lättare att arbeta med SAM i just ert företag. Som ett resultat av arbetet med produkten SAM får ni också en sammanhållen, enhetlig och för er verksamhet anpassad dokumentation enligt AFS 2001:1.

Produkten är kostnadsfri. Du behöver bara registrera dig.