Välkommen till SAM

SAM på webben finns för dig som arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Produkten innehåller en kort beskrivning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), men framförallt består den av guider och mallar som gör det lättare att arbeta med SAM i just ert företag. 

OBS! Produkten SAM kommer att avvecklas under början av 2019. Vi hänvisar istället till våra digitala checklistor samt mallarna för SAM på prevent.se.

Produkten är kostnadsfri. Du behöver bara registrera dig.