Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

SAM

SAM-fliken har utgått. Vi hänvisar istället till våra digitala checklistor samt mallarna för SAM på prevent.se.