Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Säkra kopplingar

Flera tusen gräv- och lastmaskiner används på arbetsplatser runt om i Sverige varje dag. Det är vanligt att växla mellan olika redskap under en arbetsdag. Om ett redskap, till exempel en skopa, skulle lossna under arbetets gång är olyckan ett faktum. Redskapen är mycket tunga, och om någon på marken skulle få ett över sig blir konsekvenserna ödesdigra.

Arbetsmiljöverket får in ungefär en rapport per månad som handlar om tillbud med redskap som har lossnat från entreprenadmaskiner, men mörkertalet är troligen stort.

Risken går att minimera om säkerhetsrutinerna för entreprenadmaskinen följs och om maskinföraren kontrollerar att redskapet sitter fast efter varje byte. Anmäl alltid tillbud och olyckor så att ni kan dra lärdom av sådant som hänt.

Se filmen Lås säkert – det kan gälla livet

Filmen innehåller enkla tips för att låsa säkert men är också ett tänkvärt diskussionsunderlag, lämpligt att visa till exempel på arbetsplatsträffar eller för nyanställda.

Titta på filmen tillsammans och diskutera efteråt:

 • Hur fungerar det hos er?
 • Vilka är dina rutiner för att låsa säkert?
 • Vilka är de vanligaste tillbuden?
 • Rapporterar du tillbud?
 • Hur kan ni tillsammans öka säkerheten?

Viktigt att tänka på för maskinföraren

 • Kontrollera din maskins säkerhet varje dag.
 • Se till att du vet exakt hur redskapen på din maskin ska bytas och låsas.
 • Lyft aldrig ovanför en kollega.

Innan du börjar jobba:

 • Ta några sekunder och tryck redskapet i marken, eller, om du har rototilt, vrid det mot dig för att se efter.
 • Ta några minuter för att gå ut och se efter, det är det bästa sättet. Om det behövs, be en kollega kontrollera.
 • Se till att det inte finns jord eller smuts mellan redskapet och snabbfästet.
 • Börja aldrig jobba utan att vara säker på att ditt redskap är 100 procent säkert låst.

Viktigt att tänka på för dig på marken

 • Gå aldrig under redskap eller för nära maskiner som arbetar.
 • Om du måste passera maskin i arbete, ha ögonkontakt med maskinföraren.
 • Tänk på att maskinföraren har begränsad möjlighet att se och höra det som händer på marken.
 • Ta ögonkontakt med maskinföraren och visa att du vill att föraren ska kontrollera låset på redskapet.

Viktigt att tänka på för chefen

 • Informera dina anställda om hur man byter och låser fast redskap på alla maskiner. Använd gärna bilder för att förtydliga.
 • Se till att alla alltid tar sig tid att kolla att redskapen på maskinerna är låsta innan arbetet startar.
 • Var noga med att alla maskiner är besiktigade, att redskapen är godkända och att förarna fått tillräcklig utbildning.
 • Se till att föraren dagligen kontrollerar att maskinen är i fullgott skick, och att säkerhetskontroll utförs i samband med tankning och smörjning.
 • Informera om att man kan ta bort redskap och rototilt vid användning av lyftdon för att få bättre lyftkraft, bättre överblick och ökad säkerhet.
 • Informera om hur övrig maskinutrustning ska användas, till exempel alkolås, varningslyktor, varningsljus och backkameror.
 • Skapa rutiner för hur maskinförare och medarbetare på marken kommunicerar på bästa sätt, och hur komradio och telefon används.
 • Informera anställda på marken om att aldrig vistas direkt under ett redskap.
 • Tänk på att särskilt informera nyanställda.
 • Vid nyinköp, utgå gärna från hur reglage och funktioner på övriga maskiner ser ut och är placerade. Sträva efter att få en så enhetlig maskinpark som möjligt.

Tips på mer information

Anläggningsmaskiner

Anläggningsbranschen

Säkerhetskultur

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym.