Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan är Försäkringskassans verktyg för att vid olika tidsgränser besluta om rätt till sjukpenning i relation till sjukdom eller skada.

Försäkringskassan prövar personens rätt till sjukpenning med utgångspunkt från de olika tidsintervaller som finns angivna i rehabiliteringskedjan.

Rehabiliteringskedjan består av kalenderdagar. Vardag som helgdag, hel- eller deltidssjukskrivning, så är det alltid en kalenderdag. Det är Försäkringskassan som beslutar om var i Rehabiliteringskedjan som den försäkrade befinner sig. Rehabiliteringskedjan gäller endast de som har en anställning.

Såhär ser rehabiliteringskedjan ut »

Tänk på att!

Om du är arbetsgivarföreträdare ansvarar du för arbetsanpassning och rehabilitering så länge det finns ett anställningsförhållande, även om rätten till sjukpenning upphör. Ansvaret regleras av socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd.

Dag 1–90

Den som är anställd har rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda.

Arbetsgivaren ska undersöka om den som är sjukskriven kan arbeta; dels genom att ta reda på om det finns tillfälliga arbetsuppgifter som personen kan göra, eller om arbetsplatsen och arbetsförhållandena kan anpassas så att personen kan arbeta trots sin sjukdom.

Dag 91–180

Den som är anställd har rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Arbetsgivaren måste undersöka möjligheten att anpassa arbetet så att personen kan fortsätta arbeta. Arbetsgivaren behöver också undersöka möjligheten till omplacering inom verksamheten.

Före dag 181 ska Försäkringskassan ha utrett arbetsförmågan även utanför arbetsgivarens verksamhet. Under den här tiden kan Försäkringskassan även erbjuda den som är sjukskriven hjälp med en kontakt hos Arbetsförmedlingen.

Dag 181–365

Den som är anställd och fortfarande inte kan arbeta på grund av sjukdom har bara rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.

Men det finns undantag: om Försäkringskassan bedömer att personen kan komma tillbaka i arbete hos sin arbetsgivare före dag 366, eller om personen är svårt sjuk. Då bedöms arbetsförmågan i förhållande till ett arbete hos arbetsgivaren även efter dag 180. Det gäller också om det kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Dag 366 och framåt

Från och med nu bedömer Försäkringskassan alltid arbetsförmåga och rätten till sjukpenning i relation till alla på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten. Om Försäkringskassan bedömer att en person klarar ett annat arbete har hen alltså inte rätt till sjukpenning. Även här finns undantag, till exempel om personen har en allvarlig sjukdom eller skada.