Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ta Maskinkörkort?

Du kan ta körkort för en eller flera maskiner och du kan även utbilda dig i endast arbetsmiljödelen.

Om du genomgår träteknisk utbildning på en gymnasie- och vuxenutbildning kan du ta maskinkörkort under ledning av skolans eller utbildningsanordnarens testledare.

Om du är arbetsgivare finns det två sätt att utbilda din personal i Maskinkörkortet:

  1. Du kan köpa tjänsten av ett testcenter för Maskinkörkortet som håller i utbildningen och valideringen (till exempel Tibro Training Center, TTC eller Träcentrum i Nässjö).
  2. Du kan utbilda en egen testledare för Maskinkörkortet som utbildar och validerar personalen.