Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inför de praktiska proven

Här hittar du dokument som hjälper dig att förbereda dig inför de praktiska proven. Dokumenten är i pdf-format och öppnas i ett eget fönster.