Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bli testledare

För att bli testledare måste du ha klarat av de delar av Maskinkörkortet som din testledarbehörighet ska omfatta. Därtill krävs god kunskap om arbetsmiljö. För behörighet att utfärda körkort för maskiner måste du ha erfarenhet av och kunskap om de maskiner som du vill vara testledare för.

Det finns två nivåer på testledare för Maskinkörkortet:

  1. Testledare Arbetsmiljö ger dig behörighet att utbilda dina kollegor i Maskinkörkortets arbetsmiljödel.

  2. Testledare Maskiner ger dig behörighet att utfärda maskinkörkort.

Testledarutbildning

Vill du bli testledare? Skicka din intresseanmälan till maskinkorkortet@tmf.se. Ange namn och kontaktuppgifter samt vilken testledarnivå du är intresserad av.