Välkommen till Regelbanken

Regelbanken finns för dig som behöver hålla reda på alla lagar, förordningar, föreskrifter och EU:s regelverk som gäller på arbetsplatsen avseende arbetsmiljö och miljö med mera.

I produkten finns även verktyg för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Verktyget innehåller guider och mallar som stöd för ert arbete att ta fram den nödvändiga dokumentationen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1.

Du köper ett abonnemang för ett halvt år som förnyas automatiskt. Abonnemanget kan omfatta såväl en som flera användare. Produkten går att testa kostnadsfritt under en månad.