Välkommen till Regelbanken och SAM

Regelbanken finns för dig som behöver hålla reda på alla lagar, förordningar, föreskrifter och EU:s regelverk som gäller på arbetsplatsen avseende arbetsmiljö och miljö med mera.

SAM är ett verktyg för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Det innehåller guider och mallar som stöd för ert arbete att ta fram den nödvändiga dokumentationen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1.

Produkten är kostnadsfri. Du behöver bara registrera dig.