Välkommen till Regelbanken och SAM

Regelbanken finns för dig som behöver hålla reda på lagar, förordningar, föreskrifter och EU:s regelverk som gäller på arbetsplatsen avseende arbetsmiljö och miljö.

OBS! Innehållet i Regelbanken kommer att reduceras under slutet av 2018. När arbetet är avslutat kommer Regelbanken att innehålla ett mer begränsat urval av lagar och föreskrifter. Precis som tidigare kommer dock Regelbanken att innehålla alla föreskrifter från Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och MSB. Under början av 2019 kommer dessutom SAM-fliken att avvecklas. Vi hänvisar istället till våra digitala checklistor samt mallarna för SAM på prevent.se.

Produkten är kostnadsfri. Du behöver bara registrera dig.