Utbildning i grupp

Ni kan även använda utbildningen i grupp, exempelvis i samband med ett personalmöte eller arbetsplatsträff.  Deltagarna får på så sätt möjlighet att tillsammans diskutera och reflektera över viktiga frågor för verksamheten.

Ni kan använda filmer och avsnitt från utbildningen som är särskilt viktiga för just er verksamhet och som är bra att ta i grupp.

Under kapitel 2 och avsnitten Kränkande särbehandling (Exempel på kränkande särbehandling) och Kommunikation (Ohövlig kund) finns till exempel två fiktiva fall i form av animerad film och med en expertintervju. Förslagsvis tittar gruppen gemensamt på den inledande filmen för att sedan diskutera de frågor som tas upp i filmen. Avslutningsvis kan gruppen ta del av kommentarer från en expert och reflektera om det finns något att lära och utveckla på arbetsplatsen.

Under rubrik Fördjupningar i sidomenyn finns många bra filmer om första hjälpen och ergonomi.

Genom att använda utbildningen även i grupp får ni en form av blandat lärande som ger omväxling i studierna och som tar tillvara erfarenheter och kompetens hos er personal. Diskussionerna som uppstår ger också på ett naturligt sätt fokus på frågor som är viktiga i er verksamhet.

Lycka till i ert arbete!