Om webbutbildningen

Anpassat innehåll

När du startar webbutbildningen får du ange var du jobbar och vilken roll du har på arbetsplatsen. Det gör att innehållet kan anpassas efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef. Utbildningen tar cirka 3 timmar att genomföra, men du kan dela upp den på flera tillfällen och fortsätta där du var senast.

Breda kunskaper

Din arbetsplats i handeln ger breda kunskaper om arbetsmiljö. Den tar bland annat upp:

  • Dig och dina arbetskamrater (organisatorisk och social arbetsmiljö som till exempel arbetsbelastning, kommunikation eller kränkande särbehandling).
  • Din kropp i arbete (sitta, stå, lyfta och bära rätt - det som kallas ergonomi).
  • Lokaler där du arbetar (temperatur, belysning, buller, brandskydd, personalutrymmen, kemikalier med mera).
  • Om något allvarligt händer (första hjälpen, stöd i en krissituation, skador på jobbet och vad som händer om du blir sjuk).
  • Arbeta med arbetsmiljön (lagar, regler och vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär).

De olika kapitlen innehåller filmade inslag med experter, chefer och skyddsombud från olika verksamheter inom handeln. Faktasidor med interaktioner varvas med fallbeskrivningar och frågor.

Kunskapstest

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Alla som fått godkänt resultat på testet får ett intyg som bevis för att utbildningen genomförts.

Producerad i partssamverkan

Webbutbildningen är framtagen via Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet med representanter från Arbetsgivarföreningen KFO, Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Den är producerad av Houdini under projektledning av Prevent.