Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om enkäten. 

I vilka webbläsare och enheter fungerar enkäten?

Svar: Enkäten kan användas på dator, mobil och surfplatta. Enkäten fungerar i webbläsarna Google Chrome, Internet Explorer 11, Edge, Firefox och Safari. För att kunna använda enkäten måste du tillåta cookies. Det går att välja till i säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Google Chrome är den webbläsare som våra användare tycker fungerar allra bäst, så testa att använda den om du får problem.

Kostar enkäten något att använda?

Svar: Nej, denär kostnadsfri.

Kan vi få specialanpassade lösningar utifrån våra behov?

Svar: Nej, eftersom det är en kostnadsfri enkät finns begränsningar i funktionaliteten. Specialanpassade lösningar kan därför inte tas fram.

Finns enkäten i pdf-format?

Svar: Ja, det finns en pdf som ger en överblick av innehållet i enkäten. Pdf:en kan skrivas ut och vid behov även användas för att fylla i enkäten för hand. Är ni fler än sex personer rekommenderas dock att fylla i enkäten digitalt, eftersom ni då får en automatisk sammanställning av resultatet.

Går det att exportera enkätsvaren till Excel?

Svar: Ja, i resultatdelen när enkäten är ifylld finns en knapp för att exportera till Excel.

Är enkäten validerad?

Svar: Nej, enkäten utgår från forskning och beprövad erfarenhet men är inte framtagen för att vara helt vetenskapligt validerad, så tolkning och tvetydiga svar på frågor kan förekomma. Enkätutvecklingen har dock skett i nära samarbete med forskare, arbetsmarknadens parter och med utgångspunkt i vissa utvalda validerade frågor från enkäten QPS Nordic. 

Tanken med Prevents enkät är i första hand att vara en form av temperaturmätare, och mätningen blir ett underlag för vidare dialog i arbetsgruppen. Det är i den dialogen som det blir viktigt att tillsammans definiera sådant som vad saker och ting beror på, vad som påverkar oss och vad vill vi förbättra, förändra eller bibehålla.

Är enkäten anonym att svara på?

Svar: När en gruppenkät skickas ut får den som skickat ut enkäten (administratören) en sammanställning mejlad som webblänk. Det är bara administratören som kommer åt svaren. Administratören kan inte se enskilda svar utan bara en sammanställning. Av anonymitetsskäl måste minst 6 personer ha svarat på enkäten för att en sammanställning överhuvudtaget ska göras. 

Finns enkäten på engelska?

Svar: Nej inte direktöversatt, men Google Translate kan användas som hjälp och vägledning även om det inte blir en fullgod översättning. Observera att resultatet, som kan sparas som pdf-dokument, är på svenska. Vill man ha ut ett översatt resultat med Google translate får man istället ta skärmdumpar/print-screens från resultatdelen på webben och klistra in det i ett eget dokument.

Kan man få en sammanställning för hela företagets samlade resultat?

Svar: Nej, inte per automatik. Men man kan göra en ny gruppenkät för "Företaget X" och manuellt fyllla i alla genomförda gruppenkäters resultat och på så vis få en övergripande totalsammanställning.

Kan jag se resultatet på de enskilda frågorna?

Svar: Ja, klicka på områdets rubrik i resultatdelen så öppnar sig alla underliggande påståenden och sammanställda resultat.

Jag angav fel mailadress när jag skapade min gruppenkät, kan Prevent ändra den?

Svar: Nej, tyvärr, Prevent har inte tillgång till kunders enkäter eller användaruppgifter.

Jag har tappat bort mitt mejl med länkar till gruppenkäten. Kan Prevent återskapa mailet?

Svar: Nej, tyvärr, Prevent har inte tillgång till kunders enkäter eller användaruppgifter. 

Hur länge finns enkäten tillgänglig?

Svar: Den finns tillgänglig så länge som ni har kvar länkarna. Den försvinner inte efter en viss tid.

Finns det referensvärden för att kunna göra jämförelser mellan olika branscher?

Svar: Nej, enkäten använder inga referensvärden. Prevent sparar inte heller några resultat. Därför kan vi inte säga vad som till exempel är snittet i olika branscher. 

Får vi använda enkäten när vi skriver vår uppsats?

Svar: Ja, enkäten är kostnadsfri att använda för alla, såväl företag som privatpersoner och studenter.