Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Håll koll på arbetsmiljöfrågorna

Vi hjälper dig med texter, bilder och annat som underlättar informationen om arbetsmiljö till dina medlemmar. Nyhetsbrevet kommer cirka sex gånger per år.