Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om Prevent

Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra.

Prevent vill inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. Det gör vi genom att:

  • informera om arbetsmiljöfrågor
  • utbilda och genomföra seminarier runt om i landet
  • ta fram enkla och användbara produkter och metoder.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans.

Prevents vision

Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Kontakt