Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Utbildning för en bättre arbetsdag

Vi är landets främsta anordnare av arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. I år kommer nästan 12000 personer att ha deltagit i våra utbildningar. 

Vi erbjuder

  • utbildningar inom en rad olika arbetsmiljöområden
  • företagsanpassade utbildningar skräddarsydda för att passa ert företags och era anställdas behov
  • branschspecifika utbildningar
  • lärarledda distansutbildningar på webben
  • kortare kostnadsfria webbutbildningar.

Kontakta oss

Prevent erbjuder utbildningar i hela landet. Våra öppna utbildningar hålls i Stockholm, Malmö och Göteborg och de företagsanpassade arrangeras ute på företag runt om i landet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur våra kurser kan hjälpa er med arbetsmiljöarbetet och hur ni kan bli attraktiva och skapa en hälsofrämjande miljö där människor mår bra, utvecklas och trivs.

Maria Ritzén
Öppna utbildningar
tel: 08-402 02 02

Marie Rubertsson Nerén
Företagsanpassade utbildningar
tel: 08-402 02 47

Kicki Dahlberg
Företagsanpassade utbildningar
tel: 08-402 02 10

Man får insikt. Blir nyfiken. Får förståelse. Denna utbildning kan man aldrig få för mycket av.

Kursdeltagare från Hemtex om Prevents utbildning Arbetsmiljö för butikschefer.