Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Anmäl dig till mejlskola OSA

Mejlskolan om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, ger en kort introduktion till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur ditt företag kan jobba för att följa dem. Kostnadsfritt!

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, riktar in sig på tre områden: arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstid. Lite mer konkret ingår både frågor om stress, mobbning, konflikter och flexibla arbetssätt där arbete och fritid flyter ihop.

Mejlskolan om OSA ger dig en första introduktion till föreskrifterna och tips om hur man kan göra för att följa dem.

Mejlskolan består av fyra brev och är förstås kostnadsfri. Din e-postadress är säker hos oss.

Mejlskolan