Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för HR

Anmäl dig till mejlskolan

Mejlskolan för dig inom HR ger tips och råd om arbetsmiljö och hur du kan jobba för att förbättra den.

Vill du veta vilka verktyg som finns för att förbättra arbetsmiljön i din organisation? Vill du få tips på hur ni kan jobba inom aktuella frågor? Kanske vill du också få tips för din egen arbetsmiljö? Anmäl dig  till Prevents mejlskola  för HR genom att fylla i formuläret. Brevskolan består av fem brev och är helt kostnadsfri. Din e-postadress är säker hos oss.

Mejlskolan tar bland annat upp följande ämnen:

  • krishantering
  • riskbruk
  • sexuella trakasserier
  • hälsofrämjande ledarskap
  • medarbetarundersökning
  • introduktion till nyanställda
  • stress och återhämtning
  • balans mellan jobb och fritid.

Mejlskolan