Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hantera arbetsskador

Anmäl dig till mejlskolan Hantera arbetsskador

Arbetsskador kostar varje år samhället enorma belopp, och den som drabbas orsakas stort mänskligt lidande. Alla tjänar på att arbeta på att förebygga arbetsskador. Den här mejlskolan består av tre mejl. Den är kostnadsfri och din e-postadress är säker hos oss.

Du lär dig bland annat:

  • vad en arbetsskada är
  • skillnaden mellan en arbetsskada och en arbetssjukdom
  • hur och till vem en arbetsskada ska anmälas.

Mejlskolan