Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

10 steg till bättre arbetsmiljö

 • Alla ska med. Arbetsgivaren har huvudansvaret men de anställda har också ett ansvar att säga till om de upptäcker risker.

  Alla ska med. Arbetsgivaren har huvudansvaret men de anställda har också ett ansvar att säga till om de upptäcker risker.

 • Det här vill vi. Genom en arbetsmiljöpolicy blir det tydligt för alla vad företaget vill med sitt arbetsmiljöarbete.

  Det här vill vi. Genom en arbetsmiljöpolicy blir det tydligt för alla vad företaget vill med sitt arbetsmiljöarbete.

 • Våra rutiner. Det behövs rutiner för arbetsmiljöarbetet och det är lättare att följa dem om de finns på papper (nödvändigt om man är minst tio anställda).

  Våra rutiner. Det behövs rutiner för arbetsmiljöarbetet och det är lättare att följa dem om de finns på papper (nödvändigt om man är minst tio anställda).

 • Vi hjälps åt. Uppgifterna i arbetsmiljöarbetet kan fördelas på företaget. Det är vanligt att chefer får vissa uppgifter att ha hand om.

  Vi hjälps åt. Uppgifterna i arbetsmiljöarbetet kan fördelas på företaget. Det är vanligt att chefer får vissa uppgifter att ha hand om.

 • Kunskaper. Alla anställda ska veta vilka risker som finns och hur man skyddar sig.

  Kunskaper. Alla anställda ska veta vilka risker som finns och hur man skyddar sig.

 • Bort med alla risker. Systematiskt arbetsmiljöarbete består av fyra viktiga steg: undersöka vilka risker som finns, bedöma dem, åtgärda dem och kontrollera att de är åtgärdade. Genom att göra det här regelbundet och strukturerat kommer man långt i sitt arbetsmiljöarbete.

  Bort med alla risker. Systematiskt arbetsmiljöarbete består av fyra viktiga steg: undersöka vilka risker som finns, bedöma dem, åtgärda dem och kontrollera att de är åtgärdade. Genom att göra det här regelbundet och strukturerat kommer man långt i sitt arbetsmiljöarbete.

 • Speciellt vid förändringar. När det sker en ändring, till exempel en ny maskin eller en omorganisation, måste man göra en särskild riskbedömning.

  Speciellt vid förändringar. När det sker en ändring, till exempel en ny maskin eller en omorganisation, måste man göra en särskild riskbedömning.

 • Det får inte hända igen. Lär av olyckorna eller av det som hade kunnat leda till en olycka. Det är ett bra sätt att upptäcka risker.

  Det får inte hända igen. Lär av olyckorna eller av det som hade kunnat leda till en olycka. Det är ett bra sätt att upptäcka risker.

 • Årlig koll. Arbetsmiljöarbetet ska följas upp varje år.

  Årlig koll. Arbetsmiljöarbetet ska följas upp varje år.

 • Ta hjälp av experter. Ta hjälp av företagshälsovården eller någon annan expert om du behöver.

  Ta hjälp av experter. Ta hjälp av företagshälsovården eller någon annan expert om du behöver.

En bra arbetsmiljö gör oss piggare, effektivare och mer produktiva. Det gör det lönsamt för arbetsgivare att satsa på arbetsmiljöfrågor. Det finns också en mängd lagar och regler inom arbetsmiljöområdet som svenska företag och organisationer måste förhålla sig till.

Ta första steget mot en bättre arbetsmiljö! Anmäl dig till Preventsmejlskola genom att fylla i formuläret ovan. Mejlskolan består av 10 brev och är helt kostnadsfri. Din e-postadress är säker hos Prevent.

I mejlskolan får du bland annat: 

 • steg för steg-beskrivning av arbetsmiljöarbetets viktigaste beståndsdelar
 • nedladdningsbara exempel på handlingsplaner, uppgiftsfördelningar och andra viktiga dokument
 • checklistor för uppföljning, utredning och rutiner
 • aktuella lag- och myndighetskrav.

Anmäl dig till mejlskolan

Lär dig mer om arbetsmiljö genom vår mejlskola om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mejlskolan