Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö på apotek

För att göra det enklare att förbättra arbetsmiljön har vi tagit fram en mejlskola som skickas till din e-post med jämna mellanrum. Mejskolan består av fyra mejl, och i dem får du bland annat lära dig följande:

  • varför det är viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • vilka roller som finns och vem som ansvar för olika arbetsmiljöfrågor
  • bedömning och uppföljning av risker på arbetsplatsen.

Anmäl dig på en gång!

Anmäl dig till mejlskolan Arbetsmiljö på apotek

Lär dig mer om varför det behövs ett systematiskt arbetsmiljöarbete, de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet och hur man minskar riskerna på arbetsplatsen.

Mejlskolan