Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö på apotek

Anmäl dig till mejlskolan

Lär dig mer om varför det behövs ett systematiskt arbetsmiljöarbete, de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet och hur man minskar riskerna på arbetsplatsen.

När du väljer att prenumerera så godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter.
Läs vår policy kring personuppgifter.

För att göra det enklare att förbättra arbetsmiljön har vi tagit fram en mejlskola som skickas till din e-post med jämna mellanrum. Brevskolan består av 10 kursbrev, och i den får du bland annat lära dig följande:

  • varför det är viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • vilka roller som finns och vem som ansvar för olika arbetsmiljöfrågor
  • bedömning och uppföljning av risker på arbetsplatsen.

Anmäl dig på en gång!

Mejlskolan