Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö på apotek

Anmäl dig till brevskolan

Lär dig mer om:

  • Vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Vilka roller som ansvarar för olika arbetsmiljöfrågor
  • Bedömning och uppföljning av risker på arbetsplatsen

När du väljer att prenumerera så godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter.
Läs vår policy kring personuppgifter.

Prevents lilla brevskola om arbetsmiljö på apotek

För att göra arbetsmiljöfrågorna enklare att ta till sig har vi tagit fram en brevskola, som skickas till din e-post med jämna mellanrum. Brevskolan består av 10 kursbrev, och i den får du bland annat lära dig följande:

  • Varför det är viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Vilka roller som finns och vem som ansvar för olika arbetsmiljöfrågor
  • Bedömning och uppföljning av risker på arbetsplatsen

Lilla brevskolan